Bobolink, Dolichonyx oryzivorus - James Vellozzi Nature Photography
Bobolink, Dolichonyx oryzivorus

Bobolink, Dolichonyx oryzivorus