Bobolink, Dolichonyx oryzivorus

Bobolink, Dolichonyx oryzivorus

Cerulean Warbler, Setophaga cerulea

Cerulean Warbler, Setophaga cerulea